Banner
ورود اعضاء الخميس 28 مي 2020 | پنج شنبه, 08 خرداد 1399

41421-مهندسي تكنولوژي برق - قدرت

چهار شنبه, 10 بهمن 1397 ساعت 12:39:52

تصویر
41421-مهندسي تكنولوژي برق - قدرت

کد  و عنوان رشته: 41421-مهندسي تكنولوژي برق - قدرت

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

107-واحد قائم‌شهر
208-واحد ساري
239-واحد نور
311-واحد نكا
344-واحد جويبار
346-واحد بهشهر
414-واحد رامسر
464-مركز محمودآباد
496-مركز شيرگاه
539-واحد نوشهراوقات شرعی به وقت ساری
اخبار پربازدید