Banner
ورود اعضاء الثلاثاء 14 جوييه 2020 | سه شنبه, 24 تیر 1399

شرایطی که مدیرمسئول نشریات دانشجویی باید داشته باشد

سه شنبه, 02 بهمن 1397 ساعت 10:22:06

مدیرمسئول نشریه باید دانشجو یا عضو هیئت‌ علمی یا مدیر یکی از واحدهای اداری همان دانشگاه باشد.

تصویر
شرایطی که مدیرمسئول نشریات دانشجویی باید داشته باشد

به گزارش خبرنگار حوزه فرهنگی و هنری گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، مدیرمسئول نشریه باید دانشجو باشد یا عضو هیئت‌علمی یا مدیر یکی از واحدهای اداری همان دانشگاه باشد و محکوميت منجر به توبيخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر در مورد دانشجویان، انفصال موقت از خدمت در مورد اعضای هیئت‌ علمی و عدم محکوميت منجر به توبيخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر در کمیته تخلفات اداری برای کارکنان باید مورد توجه قرار بگیرد.

عدم سابقه مشروطی برای دو نيمسال متوالی یا سه نيم سال متناوب برای دانشجویان در هنگام معرفی به‌عنوان مدیرمسئول و گذراندن دو نيمسال تحصيلی و حداقل ٢٨ واحد درسی در دوره‌های کاردانی و کارشناسی که دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپيوسته و دکتری شامل این شرایط نیستند.

 عدم شهرت به فساد اخلاق صرفاً با اجماع تمام اعضای کميته ناظر قابل احراز است و فقط مدیر واحد اداری می‌تواند مدیرمسئول نشریه اداره متبوع خود باشد و افراد دارای شرایط پس از یک سال از تاریخ اتمام محروميت می‌توانند به‌عنوان مدیرمسئول نشریات دانشگاهی فعاليت کنند و در صورت محکوميت مجدد این افراد به‌طور دائم محروم می‌شوند.

 در صورتی‌ که مدیرمسئول یکی از شرایط را از دست بدهد، صاحب‌ امتیاز مؤظف است ظرف یک ماه مدیرمسئول جدید را به کميته ناظر معرفی کند، در غير این‌ صورت امتياز نشریه لغو می‌شود.کميته ناظر وظیفه دارد ظرف مدت دو هفته در این خصوص اعلام نظر کند.

 سردبير نشریه باید تمامی شرایط ذکرشده را دارا باشد و چنانچه صاحب‌امتیاز نشریه‌ای متقاضی توزیع آن در سایر دانشگاه‌ها باشد باید تقاضای خود را با ذکر محدوده توزیع به کميته ناظر دانشگاه تسليم کند. کميته ناظر دانشگاه در صورت موافقت، مؤظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول، درخواست را جهت اعلام نظر نهایی به کميته ناظر دانشگاه مقصد ارسال کند.

شورای مرکزی ناظر مؤظف است پس از اعلام نظر دانشگاه مقصد ظرف دو ماه نسبت به درخواست مزبور اعلام نظر کند. در صورت عدم موافقت کميته ناظر دانشگاه، متقاضی می‌تواند اعتراض خود را به شورای مرکزی ناظر اعلام کند و نظارت و رسيدگی به تخلفات یا شکایات این نشریات بر عهده کميته ناظر دانشگاه صادرکننده مجوز (دانشگاه مبدأ) است.

اوقات شرعی به وقت ساری
پربازدیدهای هفته