Sign in | الجمعة 8 ديسمبر 2023 | جمعه, 17 آذر 1402

فرآیند ثبت درخواست حذف و اضافه ترم 4002 توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در سامانۀ آموزشیار

شنبه, 30 بهمن 1400 ساعت 13:46:39

نوشته شده توسط : مدیر
تصویر
فرآیند ثبت درخواست حذف و اضافه ترم 4002 توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در سامانۀ آموزشیار

فرآیند ثبت درخواست حذف و اضافه ترم 4002 توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در سامانۀ آموزشیار به شرح ذیل است:

1-از طریق منوی درخواست/مجوز - زیر منوی "ارسال/پیگیری درخواست دانشجو" ،در قسمت "ارسال درخواست جدید"،طبقه بندی موضوع را "عملیات آموزشی دانشجو" و موضوع درخواست را "مجوز حذف و اضافه" و نیمسال درخواست را معادل "4002" قرار دهید.
2-سپس-از طریق منوی "ثبت نام دروس دانشجو" –زیر منوی "حذف و اضافه" اقدام به حذف و اضافه ی دروس نمائید.
شرایط ثبت درخواست به شرح زیر در سامانه کنترل می گردد:
1: دانشجویانی که در ترم 4001 انتخاب واحد داشته اند و یا ترم مرخصی ثبت کرده اند مجاز به ثبت درخواست می باشند.
2: دانشجویانی که در ترم 4002 انتخاب واحد داشته اند مجاز به ثبت درخواست می باشند.
3: دانشجویانی که آخرین وضعیت آنها در ترم 4002 وضعیت های عدم مجاز به ثبت نام در نیمسال ثبت شده باشد،مجاز به ثبت درخواست نمی باشند.
4: دانشجویانی که آخرین وضعیت آنها در ترم های 4002 ترم مرخصی ثبت شده باشد،مجاز به ثبت درخواست نمی باشند.
5: دانشجویانی که سنوات مجاز آنها به اتمام رسیده باشد مجاز به ثبت درخواست نمی باشند.

نکته ی مهم : دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی(دوره ی دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد(به غیر از دانشجویان دکتری پژوهش محور) ) در صورتی که شرایط تمدید پایان نامه را دارند (مقطع کارشناسي ارشد باید حداقل يکبار درس پروژه –رساله و مقطع دکتري تخصصی حداقل سه بار درس پروژه -رساله را در ترم های گذشته اخذ کرده باشند.) امکان ثبت مجوز "تمدید پایان نامه" را نیز دارند و باید جهت محاسبه ی شهریه ی متناسب با ترم تمدید این درخواست را ثبت نمایند تا سایر عملیات به صورت سیستمی انجام شود.

اخبار پربازدید
پربازدیدهای هفته