Sign in | الإثنين 15 أوت 2022 | دو شنبه, 24 مرداد 1401

زمانبندی و آدرس دسترسی به وبینارهای هفتۀ پژوهش

پنج شنبه, 25 آذر 1400 ساعت 16:24:44

نوشته شده توسط : مدیر

فهرست کامل مجموعه وبینارهای مجازی به مناسیت هفتۀ پژوهش را در این صفحه دنبال کنید

تصویر
زمانبندی و آدرس دسترسی به وبینارهای هفتۀ پژوهش

Home care

سخنران : دکتر حمیرا طهماسبی
شناسه کلاس 28445d0
گذرواژه 1234
تاریخ برگزاری 1400/09/27
ساعت برگزاری 16:00:00

چالش والدین در استفاده فرزندان از تلفن های هوشمند

سخنران : خانم دکتر سیده عليا عمادیان

شناسه کلاس 5410b52
گذرواژه 1234
تاریخ برگزاری 1400/09/27
ساعت برگزاری 18:00:00


وبینار ارزیابی وضعیت روان

سخنران : دکتر اکبرنتاج

شناسه کلاس 842d32d
گذرواژه 1234
تاریخ برگزاری 1400/09/28
ساعت برگزاری 10:00:00

وبینار شناخت استارتاپ و اکوسیستم آن

سخنران : دکتر محمد محمدزاده

شناسه کلاس 502267c
گذرواژه 1234
تاریخ برگزاری 1400/09/28
ساعت برگزاری 16:00:00

وبینار تفسیرپذیری در داده کاوی و کاربردهای آن

سنخران : دکتر ابراهیم اکبری

شناسه کلاس 552e629
گذرواژه 1234
تاریخ برگزاری 1400/09/29
ساعت برگزاری 10:00:00

برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستائی

سخنران : دکتر رضا دین پناه

شناسه کلاس 2167018
گذرواژه 1234
تاریخ برگزاری 1400/09/29
ساعت برگزاری 16:00:00

وبینار بررسی میزان آگاهی و نگرش مصرف کنندگان شهر ساری در مورد برچسبهای مواد غذائی

سخنران : دکتر چرمچیان لنگرودی

شناسه کلاس 163d40a
گذرواژه 1234
تاریخ برگزاری 1400/09/30
ساعت برگزاری 10:00:00

وبینار تأثیر بلاگ بر گردش اطلاعات زنجیرۀ تأمین

سخنران : دکتر نوید نعیمیان

شناسه کلاس 579363a
گذرواژه 1234
تاریخ برگزاری 1400/09/30
ساعت برگزاری 16:00:00

کارگاه راهکارهای ارتقاء فرزندآوری

سخنران : دکتر منیرالسادات حسینی

شناسه کلاس 4636a2c
گذرواژه 1234
تاریخ برگزاری 1400/10/01
ساعت برگزاری 10:00:00

وبینار غربالگری کنسر سرویکس زنان

سخنران : دکتر آتوسا کیالاشکی
شناسه کلاس 41883bf
گذرواژه 1234
تاریخ برگزاری 1400/10/01
ساعت برگزاری 13:00:00

وبینار آموزش نسخه نویسی

سخنران : دکتر  علیه عباسی

شناسه کلاس 751161f
گذرواژه 1234
تاریخ برگزاری 1400/10/01
ساعت برگزاری 16:00:00

اخبار پربازدید
پربازدیدهای هفته