Sign in | الإثنين 15 أوت 2022 | دو شنبه, 24 مرداد 1401

تقدیر از سه واحد دانشگاهی استان مازندران در هفدمین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی

یک شنبه, 25 مهر 1400 ساعت 23:09:34

نوشته شده توسط : مدیر

در این مراسم از واحدهای چالوس، بهشهر به عنوان واحدهای دارای کارنامه فرهنگی برتر تقدیر شد

تصویر
تقدیر از سه واحد دانشگاهی استان مازندران در هفدمین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی

در دومین روز هفدمین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی که در کتابخانه دکتر حبیبی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد از روسای تعدادی از واحدهای دانشگاهی دارای کارنامه فرهنگی برتر تقدیر شد.

در این مراسم از واحدهای چالوس، بهشهر، سوادکوه و همچنین خوراسگان، همدان، تبریز،، میمه، انار، بروجن، واحد گناباد، گناباد، بردسکن، خاش، گلپایگان، لنگرود، و بافق با حضور دکتر محمدمهدی طهرانچی، فرزاد جهان بین معاون فرهنگی دانشجویی، علی سروری مجد رئیس مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی و سایر معاونان تقدیر شدند.

در این مراسم فرزاد جهان بین اظهار کرد: دکتر طهرانچی همواره از کیان دانشگاه آزاد دفاع کرده و همیشه در همه امور و موضوعات از فعالیت ها ی علمی پشتیبانی کرده و مدافع‌ حقوق خانواده بزرگ دانشگاه بوده است.

وی درباره فرآیند صدور کارنامه فرهنگی بیان کرد: برای مدیران در این کارنامه امتیاز لحاظ کرده که در مجموع ۲۵۰ نمره یا امتیاز در نظر گرفته‌ایم در واقع برای هر یک از روسای واحدهای دانشگاهی داراییک نمره مشخص هستند.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی درباره توجه به کیفیت فعالیت های کانون‌های مختلف دانشگاه گفت: برای سنجش کیفی فعالیت‌ها، ترکیبی از فرایندها که شامل ۲۳ شاخص و ۷۳ زیرشاخص است را در نظر گرفته یم.

جهان‌بین ادامه داد: برای میزان درصد جذب اعتبارات فرهنگی، شاخص در نظر گرفتیم به طوری که برای صدور کارنامه فرهنگی نباید واحدها را با هم بسنجیم بلکه هر یک از واحدها باید با خودشان سنجیده شود.

در حاشیه این جلسه روسای دانشگاه آزاد اسلامی در استان‌های گیلان و اصفهان برای تولید بذر، ساخت تجهیزات، جذب دانشجویان غیرایرانی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

اخبار پربازدید
پربازدیدهای هفته