Sign in | الثلاثاء 30 مي 2023 | سه شنبه, 09 خرداد 1402

آیا نتوانسته اید درطرح اینترنت رایگان ویژه دانشجویان / اساتید ثبت نام کنید؟

پنج شنبه, 15 مهر 1400 ساعت 13:31:05

نوشته شده توسط : مدیر

در صورتی که به‌دلیل عدم وجود اطلاعات پایه‌ای، ثبت نام شما در طرح اینترنت رایگان با موفقیت انجام نشده، در آخرین مرحله ثبت نام، امکان ثبت اعتراض در سامانه ( آدرس ذیل) پیش بینی شده است. اعتراضات به صورت دوره ای در اختیار مراجع ذی ربط قرار می گیرد و در صورت تأیید مراجع ذیربط امکان ثبت شما فراهم خواهد شد.

تصویر
آیا نتوانسته اید درطرح اینترنت رایگان ویژه دانشجویان / اساتید ثبت نام کنید؟

در صورتی که اطلاعات کدملی شما به عنوان دانشجو / استاد در سامانه ثبت نشده است، جهت پیگیری موضوع می‌توانید اطلاعات تکمیلی خود را در یکی از آدرس های ذیل تکمیل نمایید تا جهت بررسی و اخذ تأییدیه به نهاد متولی امر آموزش ارسال شود. با توجه به تعداد دانشجویان / اساتید و نهادهای مختلف متولی آموزش عالی، لطفاً در تکمیل اطلاعات به طور صحیح دقت نمایید. امکان تقاضا صرفاً برای یک نوبت وجود دارد.

ثبت اعتراض برای اینترنت رایگان اساتید

ثبت اعتراض برای اینترنت رایگان دانشجویان

 

اخبار پربازدید
پربازدیدهای هفته