Sign in | الثلاثاء 30 مي 2023 | سه شنبه, 09 خرداد 1402

سمپوزیوم بررسی ابعاد تشخیصی و درمانی کووید19 - روز دوم- سخنرانی دکتر محمودی

چهار شنبه, 08 بهمن 1399 ساعت 13:51:02

نوشته شده توسط : مدیر

این رویداد در دو روز بصورت مجازی برگزار گردیده و طی آن به موضوعاتی مانند اپیدمیولوژی کووید 19 ، ویروس شناسی و پاتو فیزیولوژی ، تظاهرات بالینی کووید 19 ، ، نمای تصویر برداری ریه در کووید 19 و ... پرداخته شد.

تصویر
سمپوزیوم بررسی ابعاد تشخیصی و درمانی کووید19 - روز دوم- سخنرانی دکتر محمودی
اخبار پربازدید
پربازدیدهای هفته