Sign in | الثلاثاء 3 اكتوبر 2023 | سه شنبه, 11 مهر 1402

سمپوزیوم بررسی ابعاد تشخیصی و درمانی کووید19 - مجموعه سخنرانی ها

دو شنبه, 06 بهمن 1399 ساعت 17:03:31

نوشته شده توسط : مدیر

این رویداد در دو روز بصورت مجازی برگزار گردیده و طی آن به موضوعاتی مانند اپیدمیولوژی کووید 19 ، ویروس شناسی و پاتو فیزیولوژی ، تظاهرات بالینی کووید 19 ، ، نمای تصویر برداری ریه در کووید 19 و ... پرداخته شد.

تصویر
سمپوزیوم بررسی ابعاد تشخیصی و درمانی کووید19 - مجموعه سخنرانی ها

 

 

اخبار پربازدید
پربازدیدهای هفته