ورود اعضاء الخميس 27 جوان 2019 | پنج شنبه, 06 تیر 1398

همایش ملی مراقبت مبتنی بر نوتوانی و بازتوانی

شنبه, 22 دی 1397 ساعت 10:52:14

تصویر
همایش ملی مراقبت مبتنی بر نوتوانی و بازتوانی
همایش ملی مراقبت مبتنی بر نوتوانی و بازتوانی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول معاونت علمی دانشکده پرستاری مامایی در شهر دزفول برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد،

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – سالمندی ، طب سالمندی ، طب فیزیکی و توانبحشی
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول معاونت علمی دانشکده پرستاری مامایی
شهر برگزاری: دزفول

محور های همایش:
بازتوانی و نوتوانی در بیماری های قلبی
بازتوانی و نوتوانی در بیماری های مغز و اعصاب
بازتوانی و نوتوانی در بیماری های اعصاب و روان
درمان مبتنی بر نوتوانی در سرطان
بازتوانی و نوتوانی در مراقبت های پرستاری و مامایی
مراقبت مبتنی بر نوتوانی در سالمندان
بازتوانی و نوتوانی در سرطان های شایع زنان
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول

منابع


اوقات شرعی به وقت ساری
پربازدید های امروز