ورود اعضاء الأربعاء 22 مي 2019 | چهار شنبه, 01 خرداد 1398

فهرست نشریات علمی دارای اعتبار وزارت علوم تحقیقات و فنآوری آذرماه 1397 منتشر گردید

جمعه, 16 آذر 1397 ساعت 12:38:55

آخرین ویرایش فهرست نشریات علمی دارای اعتبار وزارت علوم تحقیات و فنآوری شامل نشریات گروه های علوم انسانی فنی و مهندسی  کشاورزی و منابع طبیعی و دامپزشكی علوم پایه هنر و معماریو همچنین نشریات  لغو اعتبار شده می باشد

تصویر
فهرست نشریات علمی دارای اعتبار وزارت علوم تحقیقات و فنآوری آذرماه 1397 منتشر گردید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر برنامه ریزی و سیاستهای پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فنآوری آخرین ویرایش فهرست نشریات علمی دارای اعتبار وزارت علوم تحقیقات و فنآوری شامل نشریات گروه های علوم انسانی فنی و مهندسی  کشاورزی و منابع طبیعی و دامپزشكی علوم پایه هنر و معماری و همچنین نشریات  لغو اعتبار شده منتشر شد.

برای دریافت فهرست نشریات دارای اعتبار وزارت علوم و تحقیقات و فنآوری بر روی لینک کلیک کنید.

همچنین فهرست برخط کلیه نشریات معتبر وزارت علوم تحقیقات و فنآوری از سامانه رتبه بندی نشریات علمی معاونت پژوهشی آن وزارتخانه قابل دسترسی است.در این فهرست ۱۰۲ عنوان نشریه دانشگاه آزاد اسلامی نیز قرار دارد.

اوقات شرعی به وقت ساری