ورود اعضاء الإثنين 26 أوت 2019 | دو شنبه, 04 شهریور 1398

ظرفیت پذیرش اولیه دوره دکتری پزشکی منتشر شد

چهار شنبه, 17 بهمن 1397 ساعت 16:19:01

اسامی دانشگاه‌های پذیرنده دانشجوی دوره دکتری پزشکی ۹۸ و ظرفیت پذیرش از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

تصویر
ظرفیت پذیرش اولیه دوره دکتری پزشکی منتشر شد

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از مرکز سنجش آموزش پزشکی، مرکز سنجش آموزش پزشکی فهرست دانشگاه‌های پذیرنده دوره دکتری تخصصی سال ۹۸ و ظرفیت اولیه پذیرش را منتشر کرد.

ممکن است در اعلام نهایی تغییراتی در رشته‌های مختلف (برحسب شرایط دانشگاه‌ها) انجام شود. ازجمله افزوده شدن دانشگاه‌هایی کـه بعدازاین تـاریخ مجوز پذیرش دریافت می‌کنند یا برخی از دانشگاه‌ها که به دلایل گوناگون علمی و اجرایی حذف می‌شوند. بدیهی است اعلام فهرست دانشگاه‌های پذیرنده و ظرفیت‌های مربوطه در این مرحله صـرفاً برای آگاهی کلی داوطلبان بوده و حقی برای داوطلب ایجاد نمی‌کند.

داوطلبان در خصوص کسب اطلاعات درباره رشته‌های جدید ازجمله آینده‌پژوهی سـلامت، علـوم بیومدیکال مقایسه‌ای و علـوم و فناوری‌های تصـویربرداری پزشـکی- گـرایش تصـویربرداری عصـبی می‌توانند به بخش به برنامه‌های آموزشی مصوب فارسی– دکتری در سایت دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی مراجعه کنند.

پذیرش در دانشگاه‌ها یا مراکز شامل ارتش، انستیتو پاستور ایران، بقیـةالـله، دانشـگاه آزاد اسلامی، دانشـگاه تربیت مدرس، دانشگاه شاهد، سازمان انتقال خون ایـران، مرکـز قلـب شـهیدرجایی، مؤسسـه سرم‌سازی رازی از طریق وزارت بهداشت انجام شده ولی سایر شرایط ازجمله خدمات و امکانات رفـاهی تابع ضوابط و قوانین آن مؤسسه بوده و داوطلبان می‌توانند جهت اطـلاع بیشـتر بـه آن دانشـگاه یـا مرکز (و یا سایت مربوطه) مراجعه کنند. وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی هیچ‌گونه مسئولیتی در خصوص شرایط خاص این مؤسسات نخواهد داشت.

گرایش‌های مختلف در هر رشته توسط گروه‌های آموزشی دانشگاه پذیرنده تعیین می‌شود.

دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تعهدی در قبال اسکان و تأمین خوابگاه ندارند و بر اسـاس امکانـات موجود، خوابگاه در اختیار دانشجو قرار می‌دهند. لذا داوطلبان جهـت دریافـت اطلاعـات بیشـتر بـه سایت اینترنتی دانشگاه یا مرکز موردنظر مراجعه کنند. مرکز سنجش آموزش پزشکی در مورد ارائه یا عدم ارائه خوابگاه هیچ‌گونه مسئولیتی نخواهد داشت. طبق اعلام دانشگاه‌های علوم پزشـکی اراک، اصفهان، تبریز، سمنان، شیراز، گلستان، گیلان، مازندران، یزد این دانشگاه‌ها فاقـد خوابگـاه بـوده و دانشگاه‌های علوم پزشکی زنجان و کاشان دارای خوابگاه خودگردان می‌باشند.

رشته‌های مربوط به دانشگاه آزاد تابع قوانین و مقـررات دانشـگاه مربوطـه بـوده و داوطلبـان جهـت کسب اطلاعات باید به آن دانشگاه (و یا سایت مربوطه) مراجعه نمایند.

تحصیل در دوره‌های شهریه‌پرداز مستلزم پرداخت شهریه است که مبلغ آن توسـط دانشـگاه اعـلام خواهد شد. داوطلبان برای کسب اطلاعات در خصوص مبلغ شهریه باید به دانشگاه مربوطه مراجعه کنند.

چنانچه در رشته/محلی به دلیل تعداد کم داوطلبان، حداقل دو نفر دانشـجو قابـل معرفـی نباشـد، داوطلب در پذیرش نهایی به سایر اولویت‌های انتخابی خود معرفی خواهد شد.

اوقات شرعی به وقت ساری
پربازدید های امروز