ورود اعضاء الإثنين 26 أوت 2019 | دو شنبه, 04 شهریور 1398

انتصاب سرپرستان دانشگاه آزاد واحدهای سروستان، بافق و دولت‌آباد

چهار شنبه, 17 بهمن 1397 ساعت 16:08:53

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در احکامی جداگانه سرپرستان واحدهای سروستان، بافق و دولت آباد را منصوب کرد.

تصویر
انتصاب سرپرستان دانشگاه آزاد واحدهای سروستان، بافق و دولت‌آباد

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدمهدی طهرانچی در احکامی مزدا معطری را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان، عباس فتاحی بافقی را به‌‌عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق و محمد باقری‌‌‌خولنجانی را به‌‌عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد منصوب کرد.

انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحدسروستان

در متن حکم سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان آمده است: بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان» منصوب می‌شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره‌گیری شایسته از توانمندی‌های سرمایه‌های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.

معطری دارای مدرک دکتری تخصصی مهندسی برق و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت با مرتبه علمی استادیار است. مدیر پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، معاون آموزشی، مدیر گروه مهندسی برق، رئیس مرکز تحقیقات مکاترونیک و هوش مصنوعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت از جمله سوابق اجرایی وی بوده است.

انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

در متن حکم سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق آمده است: بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق» منصوب می‌شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره‌گیری شایسته از توانمندی‌های سرمایه‌های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.

فتاحی بافقی دارای مدرک دکتری فیزیولوژی ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق است. همچنین سوابقی از جمله مدیر امور دانشجویی و معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق را در کارنامه اجرایی خود دارد.

انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد

در متن حکم سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد آمده است: بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد» منصوب می‌شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره‌گیری شایسته از توانمندی‌های سرمایه‌های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.

باقری‌خولنجانی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان است و سوابق اجرایی از جمله سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد، معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان و معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد را دارد.

همچنین دکتر طهرانچی در نامه‌های جداگانه‌ای از زحمات و تلاش‌های حسین میلادیان رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان، حسینعلی لازمی سخویدی سرپرست سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق و سیدمحمد کاظمی رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد قدردانی کرد.

اوقات شرعی به وقت ساری
پربازدید های امروز